Dzika Puszcza – wyprawa w nieznane


Oferta skierowana do rodzin z dziećmi lub grupy znajomych
Czas trwania wycieczki 3h
Godzinę wyjścia ustalamy indywidualnie.
Będziemy wędrować przez puszczańskie grądy, zajrzymy do olsów.
Poznamy gatunki roślin kwitnących wiosną/latem.
Poznamy gatunki roślin dziko rosnących jadalnych.
Będziemy szukać śladów dzikich zwierząt- tropy, miejsca żerowania i inne.
Nauczymy się rozpoznawać spotkane gatunki ptaków w Puszczy Białowieskiej.