Zwiedzanie zabytków Białowieży i okolicy


Cerkiew pw. św. Mikołaja w Białowieży została wybudowana w latach 1894–1897. Fundatorem cerkwi był car Aleksander III.

Dworek Gubernatora Grodzieńskiego – najstarszy budynek w Białowieży pochodzący z 1845 roku

Krynoczka to cudowne źródełko w Puszczy Białowieskiej, jedno z najważniejszych świętych miejsc prawosławia na Podlasiu. Zobaczymy tam cerkiew św. Braci Machabeuszy zbudowaną w 1848 roku.