Oko w oko z Królem Puszczy


Startujemy przed świtem lub o zmierzchu.
Czas trwania wyprawy do 4 godzin
To wycieczka objazdowa po okolicy w poszukiwaniu stad dziko żyjących żubrów w Puszczy Białowieskiej.
Żubry będziemy obserwować zachowując dystans i nie płosząc zwierząt.
Zabieramy sprzęt optyczny do obserwacji.
Poznacie historię ochrony żubra, biologię, sekrety życia największego ssaka lądowego w Europie.